Disclaimer

Home » Disclaimer

Hoewel bij het totstandkomen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie niet juist is. St. Muziek- en Dansonderwijs Baarn geeft geen garantie voor accuraatheid, compleetheid, of toepasbaarheid voor een bepaald doel van de data van deze website. De stichting is op geen enkele manier, direct of indirect, aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuiste informatie of van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen welke door derden worden bijgehouden, en waarover de stichting geen controle heeft. St. Muziek- en Dansonderwijs Baarn draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op deze servers en/of systemen.

Comments are closed.