Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen van deze website mag, zonder schriftelijke toestemming van St. Muziek- en Dansonderwijs Baarn en (indien van toepassing) van de eigenaar van de grafische voorstellingen en/of  foto’s, worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, digitaal, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan de eigenaar van het materiaal via  info@henk-buurman.nl of info@hsommer.nl

Credits

Grafische afbeeldingen:  Hanns-Diether Sommer

Foto’s:

  1. Henk Buurman Fotografie HBF ©
  2. Foto Sommer ©