Disclaimer

Hoewel bij het tot stand komen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie niet juist is. St. Muziek- en Dansonderwijs Baarn geeft geen garantie voor accuraatheid, compleetheid, of toepasbaarheid voor een bepaald doel van de data van deze website. De stichting is op geen enkele manier, direct of indirect, aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuiste informatie of van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen welke door derden worden bijgehouden, en waarover de stichting geen controle heeft. St. Muziek- en Dansonderwijs Baarn draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op deze servers en/of systemen.

Privacy verklaring beeldmateriaal


Tijdens uitvoeringen van Muziek en Dans worden vaak foto’s en video-opnamen gemaakt. Deze worden na toestemming van de leerlingen / ouders geplaatst op onze website en social media kanalen. Ook kan het zijn dat we een afbeelding bij een persbericht meesturen. De foto’s en video-opnamen plaatsen we doorgaans zonder vermelding van (achter-)namen. Daarnaast komt het vaak voor dat ouders of leerlingen zelf foto’s/video/s opnemen van uitvoeringen. We willen u vragen om hierbij rekening te houden dat niet alle leerlingen/ouders het op prijs stellen dat deze op social media kanalen worden geplaatst.