Privacy

 

St. Muziek- en Dansonderwijs Baarn vind het belangrijk dat de privacy van haar bezoekers gewaarborgd is. Ook begrijpt zij dat het doen van een on-line aanmelding een hoge mate van vertrouwen van u verlangt. Om deze redenen conformeren wij ons aan de “Wet bescherming persoonsgegevens”.

Wat voor soort gegevens worden verzameld en waarom?

Wanneer u de website van muziekendans.nl bezoekt, hoeft u geen persoonlijke gegevens in te vullen. Echter zodra u uzelf wilt aanmelden voor een sursus of activiteit en uw persoonlijke gegevens noodzakelijk zijn voor het in gang zetten uw aanmelding, dan vragen wij u uw gegevens in te vullen.

Controle over uw persoonsgegevens.
U heeft te allen tijde het recht uw persoonsgegevens in te zien. U kunt uw bij St. Muziek- en Dansonderwijs Baarn bekend zijnde persoonsgegevens opvragen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mail adres:
Joke Hof jokehv@planet.nl.

Uw gegevens en derde of gelieerde partijen.

St. Muziek- en Dansonderwijs Baarn verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere partijen en zal dit ook in de toekomst niet doen. Statistieken die niet gekoppeld kunnen worden aan u als individu kunnen wel worden gedeeld met bedrijven of instanties die overzichten maken over het gebruik van het internet.

De internet website van muziekendans.nl bevat tal van verwijzingen en links naar andere sites. St. Muziek- en Dansonderwijs Baarn kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites en de wijze waarop deze sites met privacy gevoelige informatie omgaan. Deze sites hebben geen toegang tot uw gegevens, tenzij u deze zelf bij hen heeft achtergelaten.

De wet kan St. Muziek- en Dansonderwijs Baarn verplichten uw gegevens, die u kenbaar heeft gemaakt bij het gebruik van onze dienst, beschikbaar te stellen aan de wetgever.

Wanneer stuurt St. Muziek- en Dansonderwijs Baarn u e-mail of andere berichten?
Elke aanmelding via muziekendans.nl krijgt van St. Muziek- en Dansonderwijs Baarn een bevestigingsbericht met alle informatie over de aanmelding.

Een enkele keer informeert St. Muziek- en Dansonderwijs Baarn, nadat u zich heeft aangemeld, naar uw ervaringen. Om onze service aan de leden te optimaliseren vernemen wij graag uw mening m.b.t onze service, de activiteiten, cursusaanbod en andere zaken die relevant zijn. Wanneer u geen behoefte heeft aan het geven van uw mening kunt u dat aangeven en zullen wij u bij een volgende mailing niet meer toesturen.

‘Cookies’ en Technologie.
Een ‘cookie’ is een tekst bestand dat op de harddisk van uw computer wordt geplaatst tijdens het bezoek van een website. Muziekendans.nl plaatst geen ‘cookies’ op uw PC.

De veiligheid van uw gegevens.
St. Muziek- en Dansonderwijs Baarn besteedt grote zorg aan de veiligheid van uw gegevens. Zij probeert te allen tijde te voorkomen dat uw gegevens in verkeerde handen komen.

Wanneer u gegevens invult op het aanmeldingsformulier en u dit formulier print, wordt uw informatie niet verstuurd via internet.
We garanderen dus een 100 procent security wat gegevens beveiliging betreft.

Wijzigingen in deze privacy statement.

St. Muziek- en Dansonderwijs Baarn behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen in dit privacy statement. Als de stichting besluit iets te veranderen zal dat prominent worden weergegeven op de website.

Contact met St. Muziek- en Dansonderwijs Baarn.
Wanneer u vragen over of opmerkingen heeft m.b.t. deze privacy statement, kunt u een e-mail sturen naar Joke Hof jokehv@planet.nl.